براساس درخواست وپیگیری برخی از اعضای محترم مبنی بر اصلاح سایت سامک  ، به آگاهی می رساند سایت جدید انجمن با دو زبان فارسی و انگلیسی  راه اندازی گردید . از کلیه اعضای محترم خواهشمند است  وارد سایت شده و ضمن ثبت نام ، اطلاعات واحد تولیدی خود را جهت اگاهی عموم بار گزاری نمایند .

                                                                   با تشکر دبیر انجمن سامک : بیژن پیوندی