فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - رسالت و ماموریت

1 – توسعه و گسترش بازارهای مصرف برای تولیدات  اعضای تحت پوشش.
2 –الزامی و اجرائی نمودن خدمات پس از فروش شامل (آموزش تدریجی کاربران و علاقمندان، تامین قطعه برای ده سال، گارانتی، توسعه شبکه عاملیت) به جهت جایگزین نمودن ماشین های کشاورزی تولید داخل با نمونه های مشابه خارجی که در نهایت  پیشرفت اقتصاد ملی را در پی خواهد داشت.
3 – راه اندازی مجموعه جدید  تحقیق و توسعه سامک ( R & D ) به جهت هدایت و رفع نیاز واحدهای کوچک که به دلایلی قادر به ایجاد چنین بخشی در مجموعه خود نمی باشند.
4 –راه اندازی مجموعه خوشه صنعتی سامک با همکاری اداره کل صنایع ومعادن به جهت حمایت و رفع نیاز واحدهای کوچک .