فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - نحوه درج اطلاعات و تبلیغات در سایت

 تمامی واحدهای تولیدی و توزیعی ماشین های کشاورزی می توانند نسبت به معرفی محصولات خود در این سایت اقدام نمایند . برای آگاهی از شرایط تبلیغ در سایت سامک لطفا با تلفن 33315730 - 031 تماس حاصل فرمائید . 

در خواست های حامی و هزینه های آن  :

الف :   نمایش تصویری از یک نمونه محصول تولید شده توسط  حامی  و تلفیق آن در یک مزرعه به عنوان پوستر بک گراند سایت انجمن در بالای صفحه اول سایت برای مدت یکسال  در قبال مبلغ  000/000/ 5  ریال

برای اعضای انجمن یک پنل مدیریتی جهت صفحه اختصاصی حامی در یکی از صفحات داخلی سایت به مدت یک سال اختصاص داده خواهد شد .

ب :  نمایش تصویری از یک نمونه محصول تولید شده و یا لوگوی حامی دربخش تبلیغات شماره 2 یا 3 یا 4و یا 5 واقع در قسمت فوقانی  صفحه اول سایت به مدت یک سال در قبال مبلغ  000/000/ 3  ریال

برای اعضای انجمن  نمایش تصویری از یک نمونه محصول تولید شده در بخش " برترین محصولات "  نیز به مدت یک سال اختصاص داده خواهد شد .

 ج :   نمایش تصویری از یک نمونه محصول تولید شده و یا لوگوی حامی دربخش تبلیغات شماره 6 یا 7 یا 8و یا 9 واقع در صفحات داخلی سایت به مدت یک سال در قبال مبلغ  000/000/ 2  ریال

 د :   نمایش تصویر تولید برتر حامی به عنوان لوگوی یکی از بخش های ماشین های کشاورزی ( بطور مثال نمایش گاوآهن به عنوان لوگوی ماشین های خاک ورزی ) برای مدت یک سال در قبال مبلغ   1000000 ریال

توجه  : 

1 - اولویت درج تبلیغات با اعضای انجمن سامک می باشد .

2 -  فقط واحد های عضو  انجمن سازندگان ادوات ، ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی ( انجمن سامک ) می توانند  از تخفیفات ویژه برای  معرفی محصولات خود در این سایت استفاده نمایند.