فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - اهداف

1 - انتقال آخرین دست آوردهای علمی، تحقیقاتی از مراکز علمی و پژوهشی به واحدهای تحت پوشش جهت افزایش کمیت و کیفیت تولیدات و رسیدن به حد استانداردهای مطلوب در چهار چوب سیاست های مکانیزاسیون کشور و جذب نیروهای جوان و متخصص در واحدهای تولیدی،


2 - تلاش در جهت تأمین نیاز مالی، تهیه مواد اولیه و بهبود وضعیت اقتصادی اعضاء،


3 - استقرار واحدها در مجتمع های صنعتی،


4 - بازاریابی داخلی و خارجی برای محصولات تولیدی اعضاء،


5 - رفع معضلات اداری، اجتماعی و حقوقی اعضاء،


6 - استفاده از تجربیات کارشناسان مجرب فنی، مشاوران مالیاتی، عمرانی، امور فرهنگی و کارگزاران آگاه به مسایل بیمه و قانون کار در قالب تشکیل کمیته های تخصصی و انعقاد قرارداد همکاری،


7 - ارائه خدمات آموزشی مورد نیاز اعضاء در زمینه های شغلی، فنی، حرفه ای و تخصصی.