فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - تاییدیه ها

انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان ( سامک )  مفتخر است که در راستای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده ،  توانسته با تلاش خستگی ناپذیر اعضای برتر خود به  افتخاراتی  نایل گردد .  انجمن سامک با ترغیب و هدایت واحدهای تولیدی عضو از طریق سازمان جهاد کشاورزی استان (مدیریت صنایع روستائی) به مرکز بررسی و آزمون ماشین های کشاورزی به منظور استاندارد نمودن کالای تولیدی آنان بسیار موفق بوده  ، که خوشبختانه واحدهای معرفی شده توانسته اند هر کدام حداقل برای یک و حداکثر برای بیش از پنچ محصول تولیدی خود از مرکز بررسی و آزمون ماشین های کشاورزی کشور تأییدیه نهائی برابر نمونه های زیر اخذ نمایند .