فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - شرایط عضویت در مجموعه سامک

کلیه واحدهای تولید کننده ماشین های کشاورزی، تجهیزات آبیاری تحت فشار، ماشین های دام و طیور، ابزار دستی و تجهیزات باغبانی، گلخانه و قطعات یدکی در صورت حائز شرایط بودن می توانند عضو سامک شوند.

 الف  -   واحدهائی که می توانند عضو سامک شوند:

•          تولیدکنندگان ماشین های کشاورزی

•          واحدهای طراحی مهندسی، قالب ساز، ریخته گر

•          تولیدکنندگان قطعات یدکی ماشین های کشاورزی

•          تولیدکنندگان تجهیزات آبیاری تحت فشار

•          تولیدکنندگان ماشین های دام و طیور

•          تولیدکنندگان ابزار دستی و تجهیزات باغبانی، گلخانه و........

•          کلیه اساتید و مراکز علمی به عنوان عضو افتخاری و مشاور

ب -  شرایط عضویت در انجمن سامک :


• ارسال درخواست کتبی که مشخص کننده  نام واحد تولیدی، نام مدیر مسئول، نوع تولید، کد کارگاه، کد پستی، آدرس کامل و تلفن تماس باشد.

• متقاضی  بایستی تولیدات خود را با سیاستهای وزارت جهاد کشاورزی هماهنگ نماید.

• ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ 2/000/000 ریال به حساب جاری شماره  32520375 نزد بانک کشاورزی بنام هیات مدیره انجمن سامک ( آقایان بیژن پیوندی و سید جعفر روضاتی ) بابت هزینه ورودیه .

• پرداخت حق عضویت سالیانه به طور منظم در پایان هر سال.

• ارائه مدارک شناسائی مدیر مسئول شامل ( فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس پرسنلی).

• ارائه مدارک شناسائی واحد تولیدی هر کدام که موجود باشد شامل (فتوکپی جواز کسب ، کارت شناسائی ، لوگوی واحد ، یکسری عکس  و یا کاتالوگ های تولیدات).

• ارائه مدارک شناسائی واحد تولیدی دارای شخصیت حقوقی شامل (فتوکپی آگهی تاسیس یا آگهی آخرین تغییرات، شراکت نامه).

ارائه تمامی مدارک خواسته شده بر روی سی . دی . ( C . D ) ویا ارسال آن از طریق ایمیل الزامی میباشد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با دفتر انجمن تماس بگیرید. .


ج  -  شرایط عضویت در تعاونی سامک :


• متقاضی می بایست عضو انجمن سامک باشد.

• ارسال درخواست کتبی که مشخص کننده  نام واحد تولیدی، نام مدیر مسئول، نوع تولید، کد کارگاه، شماره عضویت انجمن سامک، کد پستی، آدرس کامل و تلفن تماس باشد.

• ارائه فیش بانکی مبنی بر واریز مبلغ 18/000/000 ریال به حساب جاری شماره  541708483 نزد بانک کشاورزی شعبه میدان جمهوری اصفهان بنام تعاونی سامک بابت بهای 20 سهم تعاونی .

• ارائه مدارک شناسائی مدیر مسئول شامل (فتوکپی شناسنامه، کارت ملی و یک قطعه عکس پرسنلی).

• ارائه مدارک شناسائی واحد تولیدی هر کدام که موجود باشد شامل (فتوکپی جواز کسب، کارت شناسائی، لوگوی واحد، یکسری عکس  و یا کاتالوگ های تولیدات).

• ارائه مدارک شناسائی واحد تولیدی دارای شخصیت حقوقی شامل ( فتوکپی آگهی تاسیس یا آگهی آخرین تغییرات، شراکت نامه).

ارائه تمامی مدارک خواسته شده بر روی سی . دی . (C . D ) ویا ارسال آن از طریق ایمیل الزامی میباشد . ضمناً برای کسب اطلاعات بیشتر خواهشمند است با دفتر تعاونی تماس بگیرید.