فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - اخبار و رویدادهای سامک
اطلاعیه شماره 170

اطلاعیه شماره 170

اعمال تخفیف نمایشگاه ها

اطلاعیه شماره 169

اطلاعیه شماره 169

پرداخت تسهیلات سری 94

اطلاعیه شماره 168 - اعطای تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسعه به اعضای تعاونی

اطلاعیه شماره 168 - اعطای تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسعه به اعضای تعاونی

اعطای تسهیلات صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی توسعه به اعضای تعاونی

 اطلاعیه شماره 164 سامک

اطلاعیه شماره 164 سامک

بازدید مربیان آموزش کشاورزان ، کارشناسان بخش کشاورزی و مدیران شهرستان سرخه از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان

 اطلاعیه شماره 165 سامک

اطلاعیه شماره 165 سامک

دعوت بازدید از غرفه های همکاران تولید کننده ، توزیع کننده و وارد کننده ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری مستقر در پانزدهمین نمایشگاه بین الملل

 اطلاعیه شماره 157 سامک

اطلاعیه شماره 157 سامک

رونمائی دستگاه آبیاری خودکار (( آبان )) توسط انجمن سامک درمراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان