فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - اخبار و رویدادهای سامک
اطلاعیه شماره 167

اطلاعیه شماره 167

راه اندازی سایت جدید سامک

راه اندازی سایت جدید سامک

راه اندازی سایت جدید سامک

راه اندازی و بروز رسانی سایت جدید سامک

 اطلاعیه شماره 164 سامک

اطلاعیه شماره 164 سامک

بازدید مربیان آموزش کشاورزان ، کارشناسان بخش کشاورزی و مدیران شهرستان سرخه از پانزدهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان

اطلاعیه شماره 166

اطلاعیه شماره 166

شروع پذیرش کارآموز

 اطلاعیه شماره 165 سامک

اطلاعیه شماره 165 سامک

دعوت بازدید از غرفه های همکاران تولید کننده ، توزیع کننده و وارد کننده ماشین های کشاورزی و سیستم های نوین آبیاری مستقر در پانزدهمین نمایشگاه بین الملل

 اطلاعیه شماره 157 سامک

اطلاعیه شماره 157 سامک

رونمائی دستگاه آبیاری خودکار (( آبان )) توسط انجمن سامک درمراسم افتتاحیه چهاردهمین نمایشگاه بین المللی صنعت کشاورزی اصفهان