فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات محصول

سیستم کار: مجهز به 1 دیسک گردان و

جعبه دنده مخروطی