فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات محصول

این دستگاه به منظور انجام عملیات سم پاشی در مزارع وسیع گندم و برنج مورد استفاده قرار میگیرد.مزایای این دستگاه سریع و بهینه بودن عملیات سم پاشی و صرفه جویی در مصرف سم و همچنین تنظیم مقدار اسپری با توجه به نیاز محصول میباشد.