فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات محصول

مزایای مهم کاربردی دستگاه:

  • قابل استفاده در کشت های کرتی و ردیفی با عمق و فاصله دلخواه.
  • صرفه جویی قابل ملاحظه در میزان بذر مصرفی و کاهش هزینه مصرف بذر.
  • دقت فوق العاده در تنظیم عمق کاشت بذر.
  • استفاده بهینه گیاه از مواد غذایی و یکنواختی سایز محصول در زمان برداشت.
  • کاهش هزینه تنک کردن محصول در عملیات داشت.

ویژگیهای منحصربفرد دستگاه:

  • مجهز به دو فن جداگانه مکش و خلاء جهت ایجاد مکش و فشار یکنواخت در سیستم توزیع بذر.
  • مجهز به مخزن تخلیه و سیستم مکش مستقل جهت تخلیه بذرهای باقیمانده در مخازن.