فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات محصول

مزایای گاو آهن های چیزل :

  • سرعت در انجام عملیات خاکورزی  
  • شخم عمیق، تنظیم عمق و خرد کردن کلوخه ها
  • حفظ رطوبت و مواد آلی خاک
  • صرفه جویی در مصرف سوخت و آب
  • جلوگیری از فرسایش خاک