قابل توجه مدیران واحدهای تولیدی

با توجه به فرا رسیدن زمان پذیرش کارآموزان اعزامی از دانشگاه،  چنانچه هریک از واحدهای تولیدی نیاز به کارآموز دارند . تعداد و نوع رشته موردنیاز را اعلام تا اقدام لازم به عمل آید .

با سپاس دبیر انجمن سامک