فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات عضو

این شرکت متعاقب مصوبات شورای اقتصاد کشور در خصوص کمک به تحقیقات علمی و ترویج کشت مکانیزه چغندر قند، با سرمایه گذاری شرکت قند نقش جهان (سهامی عام) تحت پوشش موسسه خیریه علی و حسین همدانیان، به منظور تمرکز این عملیات در یک شرکت مستقل در تاریخ 17ر08ر1366 تأسیس و با شماره 136 در دفتر ثبت شرکتهای فلاورجان ثبت گردید و در محل شرکت قند در کیلومتر 42 جاده اصفهان - مبارکه شروع به فعالیت نمود. اما در سال 1384 مالکیت سهام این شرکت به موسسه خیریه واگذار و مرکز اصلی شرکت درکیلومتر 55 جاده اصفهان – تهران، جاده پادگان شهدای دارخوین با شماره 30515 در اداره ثبت شرکتهای اصفهان به ثبت رسید.

محصولات