فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - جزئیات عضو

100امروزه کمبود منابع محدود آب ونیازروزافزون به آن ،این نعمت خداوند رابه صورت یک محصول استراتژیک دردنیا مطرح می نماید.لذا با توجه به خشکسالی های اخیرو حفظ ونگهداری ذخایرومنابع آب کشوریکی ازمهمترین وظایفی است که باید درراس امور قرارگیردواین حراست تحقق نمی یابدمگراستفاده ازتکنولوژی روزدنیا برای انتقال درست وعلمی آب درراستای صرفه جویی ومصرف بهینه تا از منابع وذخایر محدودبرای مقاصدمهم ومورد نیاز کشوربه ویژه صنعت کشاورزی وآب وفاضلاب وانتقال آب به مناطق محروم بهترین بازدهی راداشته باشیم.درراستای این سیاست گروه تولیدی صنعتی فولاد فلنج به لطف خداوند درسال 1360به مدیریت آقای رمضان برندگی تاسیس گردیدتادراین امرمهم به یاری صنعت کشاورزی وآب وفاضلاب کشوربشتابد. درپی استقبال مصرف کنندگان ازمحصولات این مجموعه درسال 1380با توجه به کمبود آبهای سطحی وزیرزمینی، این مجموعه علاوه برتولیدفلنج های روغنی(فلنج اصفهانی) شروع به تولید رینگ های تسمه ای ،فابریک،فلنج های گلودار جوشی ودنده ای و.... جهت سیستم های آبیاری تحت فشارقطره ای وبارانی نموده است یکی از افتخارات مجموعه فولادفلنج این بوده است، که با جهادکشاورزی وشرکت آب وفاضلاب در سراسرایران درراستای تولیدات خود همکاری دارد. امیداست باتکیه بررضایت مصرف کنندگان وکیفیت محصولات گروه تولیدی صنعتی فولادفلنج بتوانیم قدمی درپیشرفت بهینه کردن مصرف آب در صنعت کشاورزی و آب وفاضلاب کشور برداریم. فولادفلنج اولین وبزرگترین تولیدکننده فلنج های تسمه ای

برندگی09133153428 نوع فعالیت:ساخت وتولید رینگ های آهنی پلی اتیلن،فابریک وتسمه ای فلنج های گلودارجوشی،دنده ای، کور،تخت.....اتصالات لوله های کشاورزی وآبرسانی(چاه های عمیق ونیمه عمیق)

محصولات