فارسی انگلیسی
انجمن سازندگان ادوات و ماشین های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان  - تاریخچه

در نیمه دوم تابستان 1378 این طرح پس از تغییرات اساسی توسط آقای بیژن پیوندی مجددا جهت اجرا به مدیریت محترم بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی استان اصفهان پیشنهاد گردید و پس از بررسی کارشناسان وموافقت مدیریت بنگاه توسعه ماشین های کشاورزی  به منظور انسجام هر چه بیشتر واحدهای فعال در امر تولید ادوات کشاورزی وقطعات یدکی مربوطه و رفع نابسامانی های موجود و همچنین به جهت افزایش کیفی و کمی تولیدات استان و ممانعت از هدر رفتن مواد اولیه و جلوگیری از انجام کارهای موازی در قالب اعمال سیاست های وزارت های جهادکشاورزی و صنایع و معادن و در نهایت ایجاد پل ارتباطی مستمر بین مراکز علمی و تحقیقاتی کشور با واحدهای تولیدکننده که موجب جذب نیروهای جوان و متخصص در این گونه واحدها می گردد. شالوده شکل گیری یک تشکل منسجم برای این صنعت ضروری تشخیص داده شد وتحت عنوان انجمن سازندگان ادوات وماشین های کشاورزی وقطعات یدکی  بانام مستعار ( سامک ) بصورت ابتکاری و برای اولین بار در سطح کشور توسط بنگاه توسعه وقت پیشنهاد گردید. که خوشبختانه با پشتیبانی یکپارچه تولیدکنندگان استان و همچنین حمایت بیدریغ و همه جانبه شورای کشاورزی استانداری و سازمان کشاورزی وقت مجموعه انجمن سامک بنا به ضرورت و اهداف از پیش تعیین شده در سه مرحله و در قالب مجموعه‏ های زیر شکل گرفته است:

الف- در شهریورماه سال 1378 تحت عنوان انجمن سازندگان ادوات و ماشین‏های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان (سامک)تا بعنوان بازوی اجرائی وزارت کشاورزی جهت همگام و همسو نمودن واحدهای تولید کننده ماشین‏های کشاورزی با سیاست‏های وزارت متبوعه فعالیت نماید. خوشبختانه  می‏توان گفت علیرغم  وجودمشکلات عدیده ای که در اوایل تاسیس وجود داشت  انجمن توانسته است تا حدودی به اهداف خود برسد. اما برای دست‏یابی به کلیه اهداف نیازمند به حمایت‏ها و هدایت‏های بیشتر دولتمردان و مسئولین می‏باشد. گفتنی است برابر اطلاعات واصله عملکرد انجمن موجب گردیده تا این الگو در برخی از استان های دیگر تحت عناوین مختلف مطرح و تشکل آنان نیز آغاز به کار نماید.به امید آنکه روزی شاهد گسترش  چنین مجموعه هائی در تمامی استان ها و فعال شدن انجمن کشوری باشیم.

ب- در راستای حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی کارفرمایان و کارگران شاغل و همچنین مصرف کنندگان در چارچوب اعمال سیاست های دولت که در نهایت موجب ایجاد اشتغال برای نسل جوان به ویژه کارشناسان متعهد و خلاق می گردد. با حمایت و رهنمود اداره کل کار و امور اجتماعی استان در تاریخ 25/1/1379 اقدام به تاسیس مجموعه جدیدی تحت عنوان انجمن صنفی کارفرمائی سازندگان ادوات و ماشین‏های کشاورزی و قطعات یدکی استان اصفهان (سامک) بعنوان هماهنگ کننده جهت اجرای سیاست‏های کار و کارفرمائی در واحدهای تولیدی تحت نظارت اداره کل کار و امور اجتماعی استان اصفهان نمود

ج- چون برای دستیابی به بازارهای مصرف داخلی و خارجی جهت بهبود وضع اقتصادی تولیدکنندگان و گام برداشتن در امر خود اتکائی کشور با توجه به اساسنامه انجمن جهت انجام امور بازرگانی مجموعه دیگری می بایست شکل گیرد، لذابا حمایت اداره کل تعاون استان اصفهان در فروردین 1381شرکتی تحت عنوان شرکت تعاونی تأمین نیاز تولیدکنندگان سامک را زیر نظر اداره کل تعاون استان جهت انجام امور بازرگانی و تجاری به ویژه تامین نیاز های مالی اعضای انجمن تاسیس گردید .

امید آنکه بتوانیم با اجرای تمامی اهداف انجمن موجبات رضایت سازندگان ، مصرف کنندگان، و مسئولین را فراهم آوریم